Algemene voorwaarden

Alles netjes op een rij

Super beoordeeld
Klanten geven ons een 4,1

De algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 21-05-2024.


Het betrouwbaar, snel en veilig leveren van tickets is ons doel.
Of je nou naar een festival gaat of toch naar een sportwedstrijd; service en veiligheid staat bij ons voorop!

Om er zeker van te zijn dat je zonder zorgen kan genieten van het door jou uitgekozen evenement, vragen we je om onze algemene voorwaarden goed door te lezen voordat je tickets bij ons bestelt.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij GoTicketShop als verkoper van tickets optreedt.

Artikel 1 – Definities
 • Ticket/Tickets: toegangsbewijs/toegangsbewijzen voor een evenement.
 • Verkoper: GoTicketShop.
 • Face value: De prijs die op een ticket staat.
 • Koper: Een persoon die met de verkoper (GoTicketShop) een overeenkomst sluit tot levering van een of meerdere tickets.
 • Schriftelijk: een op papier gesteld schrijven, alsmede een bericht dat op elektronische wijze is vervaardigd en vastgelegd.
 • Orderbevestiging: Een schriftelijke of digitale bevestiging gemaakt door GoTicketShop voor de door de koper geplaatste order die door GoTicketShop wordt verzonden.
 • Bestelling: Een overeenkomst tussen de koper en verkoper. Een bestelling is pas geldig na volledige betaling.
Artikel 2 – Wederverkoop

GoTicketShop is een wederverkoper van tickets. Dit betekent dat we niet het eerste verkooppunt zijn van de tickets die op onze website worden aangeboden. De prijzen die wij hanteren zijn gebaseerd op vraag & aanbod. De prijs die we rekenen is doorgaans hoger dan de nominale prijs op de ticket.

Artikel 3 – Basis
 • Algemene voorwaarden van kopers/opdrachtgevers zijn niet toepasselijk, tenzij die toepasselijkheid door GoTicketShop schriftelijk is aanvaard.
 • Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door GoTicketShop schriftelijk zijn aanvaard.
 • GoTicketShop is niet een organisator of officieel verkooppunt van evenementen.
 • GoTicketShop is een onafhankelijke onderneming en verkoopt alleen tickets.
 • GoTicketShop is een wederverkoper van tickets.
 • GoTicketShop is gerechtigd om een overeenkomst binnen drie werkdagen te annuleren nadat deze is aangemaakt.
 • Het herroepingsrecht volgens richtlijn 2011/83/EU is niet van toepassing.
 • Annuleren door de koper is na het voldoen van de betaling niet meer mogelijk.
 • Tickets kunnen niet geruild worden nadat de koper een bestelling heeft geplaatst. Alle bestellingen zijn bindend.
 • Bij faillissement van de organisator van het evenement is GoTicketShop niet aansprakelijk.
Artikel 4 – Terugbetalingen

GoTicketShop betaalt in een aantal gevallen de koper terug.

100% van de overeengekomen prijs
 • Als GoTicketShop binnen 72 uur de overeenkomst annuleert.
 • Wanneer GoTicketShop de door de koper bestelde tickets niet kan leveren.
110% van de overeengekomen prijs
 • Wanneer GoTicketShop tickets levert waarmee de koper geen toegang krijgt tot het evenement en dit niet is te verwijten aan de koper. (Mits de koper een geldig bewijs van weigering heeft van de organisatie.)

GoTicketShop betaalt in een aantal gevallen de koper niet terug.

 • Wanneer de koper zijn of haar ticket niet gebruikt.
 • Wanneer de koper geen toegang krijgt tot het evenement door een leeftijdsrestrictie.
 • Wanneer de koper wegens een positieve corona-test geen toegang krijgt tot een evenement.
 • Wanneer de koper de lokale wet- en regelgeving en/of de corona-maatregelen van het evenement niet volgt. Zoals het vergeten of het niet doen van een mogelijk vereiste test.
Artikel 5 – Prijzen
 • Prijzen zijn altijd uitgedrukt in euro's tenzij anders aangegeven.
 • Het aanbod en de prijzen zijn beperkt geldig. Prijzen kunnen ten alle tijden veranderen.
 • Alle kosten zijn inclusief BTW.
 • De prijs waarvoor een ticket wordt aangeboden kan anders zijn dan die op de ticket staat.
Artikel 6 – Betaling
 • De overeenkomst tussen de koper en verkoper komt tot stand op het moment dat de verkoper de desbetreffende betaling van de koper volledig heeft ontvangen.
 • Annuleren is na het voldoen van de betaling niet meer mogelijk.
 • Betaling moet altijd worden voldaan via één van de door GoTicketShop aangegeven manieren.
 • De verkoper kan vanwege veiligheidsredenen om verificatie vragen van de koper. Dit kan aan de hand van een geldig legitimatiebewijs.
 • De verkoper is gerechtigd om de koper een andere betalingswijze te gebruiken dan dat hij/zij oorspronkelijk had gekozen bij eventuele problemen.
Artikel 7 – Personalisatie

Omdat GoTicketShop een wederverkoper is van tickets zal in de meeste gevallen de geleverde tickets niet op naam komen te staan van de koper. In de meeste gevallen is de naam op de ticket niet van belang voor de geldigheid van de ticket. Als de gekochte tickets nog niet zijn gepersonaliseerd door de verkoper kan de verkoper de naam van de bezoekers vragen aan de koper. De koper kan dan alleen het evenement betreden als de naam op de ticket overeenkomt met zijn of haar geldige legitimatiebewijs. GoTicketShop is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de (gevolg)schade van weigering van toegang tot het evenement indien de koper onjuiste informatie opgeeft of wanneer de bezoeker zichzelf niet kan legitimeren.

Artikel 8 – Levering tickets

GoTicketShop streeft er naar om alle tickets binnen 48 na bestelling te leveren aan de koper. Echter kan het voorkomen dat dit niet lukt, bijvoorbeeld doordat organisatoren niet direct tickets beschikbaar stellen. GoTicketShop zal altijd een actuele verzenddatum communiceren naar de koper na het plaatsen van de bestelling. GoTicketShop is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen in de levering van de tickets en is gemachtigd om de tickets tot het begin van het evenement te leveren.

GoTicketShop is niet aansprakelijk indien de klant zijn of haar gegevens in de ruimste zin van het woord, niet juist heeft doorgegeven.

GoTicketShop levert alle tickets zoveel mogelijk digitaal. Deze worden verstuurd naar het opgegeven e-mailadres die bij de bestelling is op gegeven. Daarnaast kan de koper deze tickets downloaden vanuit zijn of haar account.

Als GoTicketShop fysieke tickets levert worden deze altijd aangetekend verzonden naar het adres van de koper. GoTicketShop zal de koper per e-mail van de verzending van de tickets op de hoogte stellen. Indien de koper de tickets niet in ontvangst neemt laat de verzendpartij een schriftelijke melding achter met vermelding van een telefoonnummer van het dichtstbijzijnde postkantoor, waarmee koper een afspraak voor verkrijging van de tickets kan maken. Indien koper een aan hem gezonden ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen, en/of de ticket door de verzendpartij naar GoTicketShop wordt geretourneerd, doet koper daarmee afstand van zijn recht op levering. Koper zal gehouden zijn de kosten van retourzending aan GoTicketShop te vergoeden.

Indien de koper zijn of haar tickets kwijt raakt na levering van de verkoper is GoTicketShop niet aansprakelijk. De koper is na levering altijd vol-eigenaar van de tickets en is dus ook verantwoordelijk.

Artikel 9 – Aansprakelijk

GoTicketShop is niet aansprakelijk voor de (gevolg)schade wanneer;

 • De levering van de tickets mislukt als gevolg van het opgeven van onjuiste gegevens door de koper.
 • De ticket ongeldig is door een afdruk fout van de koper.
 • Wanneer de koper wegens een positieve corona-test geen toegang krijgt tot een evenement.
 • Wanneer de koper de lokale wet- en regelgeving en/of de corona-maatregelen van het evenement niet volgt. Zoals het vergeten of het niet doen van een mogelijk vereiste test.
 • De koper de geleverde tickets niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afleveren.
 • De koper door leeftijdsrestricties geen toegang krijgt tot een evenement.
Artikel 10 – Verwachtingen koper

De koper en/of de gebruiker van de door de verkoper geleverde tickets dient zich te houden aan de regels en afspraken van het evenement die hij of zij bezoekt. De koper dient zichzelf altijd op de hoogte te stellen aanwijzingen en/of algemene voorwaarden zijdens de organisator van het evenement alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement. GoTicketShop is niet verplicht tot het dienaangaande nader informeren van koper over het evenement.

Het bezoeken van een evenement is altijd op eigen risico.

De door de verkoper aangegeven categorieën voor tickets hoeven niet altijd aan te sluiten op de door de organisatie van het evenement gehanteerde categorieën. De verkoper behoudt het recht om tickets te upgraden zonder verdere kosten of verplichtingen.

Artikel 11 – Afgelaste of verplaatste evenementen

De verkoper zal zijn best doen om de koper tijdig op te hoogte te brengen als een evenement wordt afgelast of eventueel wordt verplaatst van datum, tijd en/of locatie. Echter kan de verkoper dit niet garanderen. De verkoper is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten zoals hotel boekingen.

Bij aflasting van een evenement heeft de koper recht op restitutie al dan niet met servicekosten volgens het restitutiebeleid van de evenementenorganisatie van het betreffende evenement.

Indien evenementen afgelast moeten worden uit overmacht (zoals maar niet beperkt tot uitzonderlijke weersomstandigheden, natuurrampen, epi- of pandemieën en/of op last van overheidsingrijpen), kan GoTicketShop teruggave van het volledige bedrag in vorm van een waardebon uitvoeren.

Indien het evenement verplaatst wordt zal de klant door GoTicketShop op de hoogte gesteld worden. Tickets van verplaatste evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende evenement. Indien het evenement nieuwe tickets vereist, zal GoTicketShop deze beschikbaar stellen aan de koper. Indien restitutie mogelijk is voor een verplaatste evenement, zal GoTicketShop een deadline voor annulering communiceren. Indien de koper voor de door GoTicketShop gecommuniceerde deadline aangeeft de bestelling te willen annuleren, heeft hij of zij recht op restitutie, al dan niet inclusief servicekosten, volgens het restitutiebeleid van de evenementenorganisatie van het betreffende evenement. Wanneer de koper niet tijdig aangeeft te willen annuleren is restitutie niet meer mogelijk. Indien evenementen verschoven moeten worden uit overmacht (zoals maar niet beperkt tot uitzonderlijke weersomstandigheden, natuurrampen, epi- of pandemieën en/of op last van overheidsingrijpen) is annulering niet mogelijk.

Artikel 12 – Klachtenregeling
 • De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Zonder een orderbestiging is het niet mogelijk om een klacht in te dienen.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 21 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 21 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.
 • De consument dient de ondernemer in ieder geval 28 dagen de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover afwijking van de wettelijke competentieregels is toegestaan neemt de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Zwolle kennis van alle geschillen, welke mochten ontstaan tussen GoTicketShop en de koper.

Artikel 14 – Inschrijvingsadres

GoTicketShop
Willemskade 19
8011AD Zwolle
Nederland
Kvk: 89301536 (Kamer van Koophandel te Zwolle)
Btw: NL864940646B01

Bij vragen en/of klachten kan je altijd contact met ons opnemen.